Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
27.10.2009

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało, we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało, we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Podręcznik Wdrażania ? Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Podręcznik Wdrażania przedstawia w przejrzysty sposób najważniejsze informacje na temat systemu wdrażania Programu i charakterystycznych dla niego zasad a jednocześnie wskazuje, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Dokument zawiera informacje m.in. o aktach prawnych i dokumentach programowych obowiązujących w ramach PO IiŚ, systemie instytucjonalnym, przygotowaniu projektów, ocenie i wyborze wniosków, finansowaniu programu, działaniach informacyjnych i promocyjnych.

Podręcznik ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, co oznacza, że jego treść jest wtórna w stosunku do wytycznych i innych dokumentów. Dokument ten nie stanowi źródła obowiązków dla jakiejkolwiek instytucji zaangażowanej w proces wdrażania PO IiŚ.

a