Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
23.09.2009

Kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska przewiduje się, że kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ zostanie ogłoszony w dniu 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – 16 listopada br.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Środowiska planuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ, dotyczące przygotowania wniosków dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska przewiduje się, że kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ zostanie ogłoszony w dniu 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – 16 listopada br.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Środowiska planuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ, dotyczące przygotowania wniosków dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Szczegółowe informacje o szkoleniu zostaną umieszczone w ogłoszeniu o konkursie m. in. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 30 września br.

a