Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
21.08.2009

Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ

Mamy pierwszy sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 10.30. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107, I piętro) nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Koszt Całkowity projektu 25 345 700 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności 12 764 084 zł.
a