Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.08.2009

ZAŁOŻENIA DO UMOWY POMIĘDZY BENEFICJENTEM A PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO PONOSZENIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały zamieszczone Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ.

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały zamieszczone Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ.

 

Dokument ten zawiera wskazówki dla beneficjentów w zakresie prawidłowego przygotowania umowy współpracy z podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PO IiŚ zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 

a