Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
02.07.2009

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH V KONKURSU

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w V konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazło się 39 wniosków, w tym dwa z województwa łódzkiego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w V konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazło się 39 wniosków, w tym dwa z województwa łódzkiego:

 

 

WNIOSKODAWCA

NAZWA PROJEKTU

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PLN

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

Gmina Aleksandrów Łódzki

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

83 557 251,63

64 169 880,32

2

Gmina Kutno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Kutno

17 274 848,96

5 341 464,93

29


Projekty, które znalazły się na liście rankingowej zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia przez ekspertów Grupy Roboczej powołanej przez Ministerstwo Środowiska.

Na krajowej liście rankingowej znalazł się 1 wniosek złożony w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.


LISTA RANKINGOWA: POBIERZ PLIK
POBIERZ PLIK

 

 

 

 

a