Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.06.2009

PIERWSZE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość projektu: 25, 3 mln zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 15,3 mln zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach,
- budowę ok. 1,3 km kanalizacji sanitarnej
- zakup 1 szt. urządzenia ssąco - płuczącego.
Realizacja projektu zapewni prawidłowo funkcjonujący system kanalizacyjny, spełniający wymogi prawa i dostosowany do standardów europejskich, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Brzezin.

Przyznane Potwierdzenie ma charakter warunkowy, co oznacza, że uruchomienie środków dofinansowania będzie możliwe dopiero po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w Potwierdzeniu, co musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

a