Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.06.2009

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (V KONKURS)

W dniu 9 czerwca 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena formalna i merytoryczna I stopnia 2 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. ocenie wg kryteriów merytorycznych II stopnia.

W dniu 9 czerwca 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena formalna i merytoryczna I stopnia 2 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. ocenie wg kryteriów merytorycznych II stopnia.
Projekty z województwa łódzkiego, które zostały skierowane do dalszej oceny w ramach V konkursu:

 

WNIOSKODAWCA

NAZWA PROJEKTU

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PLN

Gmina Aleksandrów Łódzki

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

83 557 251,63

64 169 880,32

Gmina Kutno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Kutno

17 274 848,96

5 341 464,93

 

Razem

100 832 100,59

69 511 345,25

 

a