Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
21.10.2016

Wydłużony termin składania zgłoszeń na Konkurs "Ekologiczny magister i doktor"

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń na Konkurs „Ekologiczny magister i doktor” do dnia 14 listopada 2016r.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania w Konkursie wynosi 82.500 zł (w kategorii Ekologiczny magister przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł, a w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody po 7.500 zł).

 

Do Konkursu mogą przystąpić:

1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Tematyka prac powinna dotyczyć:

a)       technologie zagospodarowania odpadów komunalnych / rekultywacji składowisk,

b)       lokalne formy ochrony przyrody / lokalna bioróżnorodność,

c)       poprawa jakości powietrza w miastach (przeciwdziałanie niskiej emisji),

d)       rozwój technologii związanej z OZE.

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.


Do pobrania:

a