Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
17.05.2016

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015, dotyczących działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Środowiska w dn. 4 maja 2016 r. i ogłoszone na stronie internetowej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,3,zaakceptowane-listy-rankingowe-projektow-w-ramach-konkursu-poiis-2-312015.html

W ramach konkursu dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Konkurs dotyczył dwóch typów projektów:

  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców);
  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Na liście rankingowej z przedziału co najmniej 10 000 RLM znalazło się 99 projektów o statusie podstawowym, w tym 4 z  terenu województwa łódzkiego, tj.

  • na 7 miejscu znalazł się projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask";

  • na 20 miejscu znalazł się projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II";

  • także z tą samą liczbą punktów na 20 miejscu znalazł się projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - Etap I";

  • na 87 miejscu znalazł się projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap".

 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest 12 sierpnia 2016 r.

a