Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.02.2016

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostepniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowściach lub nadużyciach.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl, a takze poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Zdanem Instytucji Zarządzającej powyższe rozwiązanie przyczyni sie do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwianie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.
a