Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.11.2015

Zaproszenie na VIII Międzynarodową Konferencję "Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w ósmej edycji międzynarodowej konferencji "Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska", która odbędzie się 18 listopada 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa. Tegoroczną konferencję Ministerstwo Środowiska realizuje przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Temat przewodni wydarzenia to podsumowanie perspektywy 2007-2013 oraz ukazanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie środowiskowych projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, beneficjenci, eksperci, naukowcy i praktycy. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z udziałem ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy na realizacje środowiskowych inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020.

  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona zatem liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

  • Program konferencji:

10.00 - 10.30 - Rejestracja uczestników

10.30 - 11.00 - Uroczyste otwarcie konferencji

11.00 - 11.20 - Przerwa kawowa

11.20 - 12.30 - Podsumowanie Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - debata

12.30 - 13.30 - Przerwa obiadowa

13.30 - 14.30 - Wprowadzenie do nowej perspektywy 2014-2020

14.30 - 14.50 - Przerwa kawowa

14.50 - 16.30 - WARSZTATY - Wymogi dotyczące wnioskowania o dofinansowanie w ramach działań środowiskowych   

 

 

a