Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
12.08.2015

POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE KONKURS NR 15/POIIŚ/1.1/12/2014

W dniu 04 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie Nr 36/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-004/15 pn.: „ROZBUDOWA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI KUTNO”.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie w zakresie wybudowania nowego węzła biologicznego oczyszczania. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej, a także poprawa zarządzania środowiskiem poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 226 800 do 337 759 RLM, która obecnie jest niewystarczająca do aktualnych potrzeb aglomeracji Kutno. Wartość całkowita Projektu to ok. 18,39 mln PLN, w tym koszty kwalifikowane to ok. 14,95 mln PLN, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 7,58 mln PLN. 

a