Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
21.01.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014)

W ramach XII rundy konkursowej zgłosił się jeden wnioskodawca z terenu województwa łódzkiego do dofinansowania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.


Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożenie do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 Tytuł projektu  Nazwa Beneficjenta  Wartość całkowita projektu (zł)  Wartość dofinansowania (zł)
Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w aglomeracji Kutno

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Kutnie

  18 395 888,57  7 588 154,47
 Razem:  18 395 888,57  7 588 154,47
a