Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
24.11.2014

Zapraszamy na Konferencję "Plany gospodarki niskoemisyjnej jako element realizacji ochrony powietrza i narzędzie uzyskania środków z Unii Europejskiej"

W imieniu Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii SA zapraszamy Państwa na Konferencję "Plany gospodarki niskoemisyjnej jako element realizacji ochrony powietrza i narzędzie uzyskania środków z Unii Europejskiej", która odbędzie się w siedzibie Wojewózkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ w Łodzi) w dniach 10, 11 lub 12 grudnia 2014 r.

Tematyka Konferencji będzie dotyczyła:

  • obowiązków gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
  • możliwości dofinansowania zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji,
  • profilu działałności WIOŚ w Łodzi,
  • planowania energetycznego i niskoemisyjnego w gminie,
  • możliwości stworzenia informatycznych baz danych służących określaniu emisji w gminie,
  • Krajowego Systemu Zrównioważonego Gospodarowania Energią.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 8 grudnia 2014 r.:

  • drogą telefoniczną (+48 42 640 60 14),
  • faksem (+48 42 640 65 38),
  • e-mailem (konferencja@auipe.pl).

Poniżej znajdziecie Państwo:

a