Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
15.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (z możliwością składania ofert częściowych – 2 części) pn: ORGANIZACJA DWÓCH JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ TJ.:
SZKOLENIE NR 1 PN: „ROZLICZENIE KOŃCOWE I TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POIIŚ”,
SZKOLENIE NR 2 PN: „ZAPOBIEGANIE, WYKRYWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE Z PODEJRZENIAMI ZMÓW PRZETARGOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ”
,

W HOTELU  WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ  I KONFERENCYJNĄ O STANDARDZIE MINIMUM 3 - GWIAZDKOWYM.

Do pobrania:

a