Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
25.09.2014

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W dniu 23 września 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łask".

Umowa została zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi oraz Gminą Łask.

Ze strony Funduszu umowę podpisali:

  • Prezes Zarządu - Pan Tomasz Łysek,
  • Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Zbigniew Stasiak.

Ze strony Beneficjenta umowę sygnował:

  • Burmistrz Łasku - Pan Gabriel Szkudlarek z kontrasygnatą Skarbnika Gminy ? Pani Anny Głowińskiej.
Wartość całkowita projektu to ok. 1,86 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ok. 1, 29 mln PLN.

Przedmiotem projektu jest:

  • budowa sieci kanalizacyjnej, w tym: sanitarnej 0,81 km, deszczowej  0,12 km, wodociągowej 0,32 km,
  • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 0,12 km.
Podstawowym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do sieci kanalizacyjnej, a co się z tym wiąże zapewnienie odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podłącznie do projektowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 200 mieszkańców Łasku.

 

a