Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
27.08.2014

POLSKA WERSJA ZESTAWU KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ JUŻ DOSTĘPNA!

Dostępne dotychczas w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej, zostały przetłumaczone na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych.

Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej opracowane zostały na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) przez firmę doradczą COWI specjalizującą się w konsultingu inżynieryjnym, środowiskowym i ekonomicznym. Polska wersja dokumentu dostępna jest na stronie UZP: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3008. Ponadto, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na aktualne unijne kryteria środowiskowe opracowane dla wybranych grup produktowych, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce ?Zielone zamówienia publiczne? sekcja ?Kryteria środowiskowe - GPP?.

a