Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
09.07.2014

Informacja na temat szkolenia z zakresu polityki antykorupcyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca do podniesienia świadomości osób zaangażowanych w systemie realizacji PO IiŚ 2007-2013 w zakresie prawodawstwa oraz polityki antykorupcyjnej.

W związku z powyższym informujemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje projekt pn. "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych", finansowany ze środków Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości (ISEC). W ramach projektu została uruchomiona ogólnodostępna platforma e-learningowa, zawierająca szkolenia antykorupcyjne, dedykowane m. in. przedstawicielom administracji publicznej.

Są one podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.:

  •     Korupcja w administracji publicznej (prawne i instytucjonalne instrumenty walki z korupcją),
  •     Korupcja w biznesie (rozwiązania antykorupcyjne w obrocie prawnym i gospodarczym),
  •     Społeczne skutki korupcji (wpływ korupcji na deficyt budżetowy oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi typu kryzys czy bezrobocie).

 
Informację na temat tego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl.

Zamieszczone są tam instrukcje rejestracji i logowania oraz wsparcie techniczne dla użytkowników. Każdy z bloków zakończony jest testem wiedzy, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

Zachęcamy do uczestnictwa!

a