Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.06.2014

Potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla Pabianic

W dniu 2 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-069/13 pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Pabianic”.

Zakres Projektu obejmuje budowę 0,82 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 5,05 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody Jutrzkowicka. Dzięki realizacji Projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji łódzkiej przekroczy 95 %, co wpisuje się w założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i cele POIiŚ.  Projekt, obok zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej, realizuje również zadania związane z zaopatrzeniem społeczności w wodę, stąd też jego kompleksowy charakter. Wartość całkowita Projektu to ok. 11, 4 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 
wynoszą  ok. 9, 1 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 7,6 mln zł. 

a