Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
07.04.2014

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu pn."Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 04.04.2014r. rozstrzygnięto I edycję Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”, który dotyczył programów edukacji ekologicznej realizowanych przez przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

 

Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem. W ramach Konkursu złożono 130 wniosków o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji znacznie przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania, w ramach tej edycji, środki. Zarząd Funduszu zwiększył pierwotnie zaplanowaną pulę środków i przyznał dofinansowanie dla 102 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym przez Kolegium Konkursowe.

Wnioski, którym przyznano dofinansowanie znajdują się w załączniku do pobrania.


Do pobrania:

Wszystkim dziękujemy za udział, a Laureatom życzymy udanej realizacji przedsięwzięć.

a