Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
31.12.2013

Kolejne potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu w województwie łódzkim

Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu nr POIS.01.01.00-00-016/13 pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej".

W ramach projektu przewidziana jest  budowa 9,4  km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1040 osób. Głównym celem projektu jest polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi, uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, zapewnienie dobrej jakości wody do spożycia, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby. Wartość całkowita projektu to 15 909 454,83 zł.

a