Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.11.2013

Zakończono największy kontrakt na roboty budowlane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola" I faza

W dniu 29 października br. miało miejsce oficjalne zakończenie kontraktu pn. Beztlenowa stabilizacja osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Zduńska Wola, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2010 roku.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę zamkniętych komór fermentacyjnych osadu nadmiernego. Powstający w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej na Terenie Aglomeracji Zduńska Wola I faza" który obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje części mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków.

W uroczystości, poza przedstawicielami lokalnych władz, brali również udział przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi.

a