Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
31.10.2013

Lista rankingowa dla konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

Na liście znajduje się 16 projektów o statusie podstawowym w tym na 8 miejscu znalazł się projekt z Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcą jest Gmina Koluszki. Koszt całkowity projektu to 30 215174,96 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to 14 885 750,97 PLN.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa części ściekowej MOŚ wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki.

Link do listy rankingowej:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/7dc100c7c58f8b5bc53e0fb5a3987e56.pdf

a