Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
31.10.2013

VI Konferencja "Dbając o zieloną przyszłośc"

Beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko wciąż mogą zgłaszać udział w szóstej edycji konferencji Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska, która odbędzie się w terminie 25-26 listopada 2013 r. w Krakowie.

Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie Ministerstwa Środowiska. Ilość miejsc ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2013 r.

LINK DO STRONY:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21529_zaproszenie_na_vi_konferencje_dbajac_o_zielona_przyszlosc_25_26_listopada_2013_r_krakow.html

a