Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
31.10.2013

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej na finiszu

Od ponad 29 miesięcy trwały roboty budowlane w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej. Dnia 25 października miejska spółka RAWiK w Rawie Mazowieckiej oficjalnie podsumowała zakończenie I etapu inwestycji, który obejmował wybudowanie i zmodernizowanie ponad: 10 km kanalizacji sanitarnej, 4 km kanalizacji deszczowej, 8 km sieci wodociągowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi.

a