Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
14.10.2013

Trwa rejestracja zgłoszeń na konferencję "Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

W najbliższych dniach można jeszcze zgłaszać się do udziału w konferencji poświęconej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która odbędzie się 21 października 2013 r. w Łodzi.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja oraz harmonogram spotkania dostępne są w zakładce Rejestracja na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/Rejestracja_pois_072013.aspx

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Od 16 października 2013 r. zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i z projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronach internetowych Programu Infrastruktura i Środowisko, Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  oraz w siedzibie Ministerstwa.

a