Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.08.2013

Podpisanie umowy pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi a WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi a WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III" w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 12,7 mln zł z czego niespełna 7 mln zł stanowić będzie dotacja z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt zakłada budowę 11,5 km kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łódź. Ma on przyczynić się do polepszenia standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi, uporządkowania odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, zmniejszenia ilości ścieków przedostających się do wód i gleby. Umowę podpisali: Członek Zarządu ŁSI - Pan Leszek Raczkowski, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt - Pan Marek Pater, oraz Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi -  Pan Andrzej Czapla i Pan Bohdan Cezary Dzierżek.

a