Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
07.08.2013

Zaapytanie ofertowe - dostawa mebli biurowych

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do przesłania oferty na dostawę mebli biurowych zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym pliku. Ofertę można przesłać emailem na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 08.08.2013 r. do godz 12.00.

Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o zamówieniu
a