Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.06.2013

Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w mieście Skierniewice” w kwocie dofinansowania 14 478 880,50 PLN.

Podpisanie umowy planowane jest w sierpniu 2013 r. po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w ww. Potwierdzeniu.

a