Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.04.2013

Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - PGK Sp. z o.o. w Radomsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych na realizację projektu „ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PŁOSZOWIE (JADWINÓWKA), POD KĄTEM SPEŁNIENIA WYMOGÓW REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” w kwocie dofinansowania 8 743 823,85 PLN.

Podpisanie umowy planowane jest w sierpniu 2013 r.
a