Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.06.2013

Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Miasto Kutno

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla Miasta Kutno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „ROZBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH AGLOMERACJI KUTNO” w kwocie dofinansowania 7 687 669,32 PLN.

 

Podpisanie umowy planowane jest w lipcu 2013 r.

a