Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
20.06.2013

Informacja o aktualnej liście rankingowej konkursu 8/POIiŚ/1.1/03/2013

WFOŚiGW w Łodzi zamieszcza poniżej  aktualną listę rankingową konkursu 8/POIiŚ/1.1/03/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Lista rankingowa

 

a