Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.05.2013

Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji i serwisowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Biura WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na usługę konserwacji i serwisowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Biura WFOŚiGW w Łodzi.

Treść zapytania ofertowego - serwisowanie drukarek

Formularz oferty

 

 

a