Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
25.02.2013

Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie w procedurze konkursowej 2013 rok

Konkurs nr: 7/POIiŚ/2.1/03/2013

Konkurs dotyczy: Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ

 

Konkurs nr: 8/POIiŚ/1.1/03/2013
Konkurs dotyczy: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ

 

a