Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
25.02.2013

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kontroli prawidłowości dokumentacji

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do przesłania oferty usługi:

Przeprowadzenie kontroli prawidłowości dokumentacji przygotowanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ex-ante) bądź prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta PO IiŚ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ex-post).

Ofertę można składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, przesłać faxem na nr 42-639-51-21 lub emailem na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 01.03.2013 r. do godz 12.00.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

- Szczegółowy zakres zamówienia

- Karta Eksperta

- Zestawienie cen

 

a