Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
15.02.2013

Aktualizacja list rankingowych dla konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż 8 lutego 2013 r. zaakceptowane zostały zaktualizowane listy rankingowe dla konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012.

Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pani Aneta Wilmańska, zaakceptowała zaktualizowane listy rankingowe dla konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012. Decyzją UZIP wszystkie projekty znajdujące się na ww. liście uzyskały status podstawowy.

 

a