Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
13.12.2012

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro WFOŚiGW w Łodzi zaprasza upoważnione podmioty do przedstawienia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi.

Treść zapytania ofertowego

 

a