WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 14.06.2018

  Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na wymiane pieców

  w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja.

  szczegóły

 • 08.06.2018

  Porozumienie w sprawie programu priorytetowego Czyste Powietrze

  W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

  szczegóły

 • 06.06.2018

  Finansowanie zadań OSP i PSP

  Uprzejmie informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi planuje przystąpić do nowego programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla służb ratowniczych, realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym z dniem 06.06.2018 r wstrzymuje się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Pozostałe zadania ochrony środowiska składanych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP.

  szczegóły

 • 29.05.2018

  Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego

  W dniach 17.05 i 24.05.2018 r. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi przeprowadził szkolenie dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego z kierunku Gospodarka Przestrzenna pt: „Efektywność Energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego”.

  szczegóły

 • 25.05.2018

  Ochrona osobowych wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Szanowni Państwo,
  Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

  Pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Wnioskodawców i  Beneficjentów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania, w trakcie zawierania umowy oraz w celu realizacji ww. umowy. Przetwarzanie trwa od momentu złożenia przez Państwa wniosku o dofinansowanie, aż do czasu zakończenia realizacji zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów.

  szczegóły

1 ... 6 7 8 9 10 ... 252