WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 27.02.2018

  Informacja dotycząca Projektów z dziedziny Edukacja Ekologiczna

  Informujemy, iż z dniem 01.03.2018 r. zostaje wznowiony nabór w trybie ciągłym dla wniosków z dziedziny Edukacja ekologiczna na zadania niezwiązane ze projektami edukacji ekologicznej prowadzonymi w szkołach i przedszkolach. Wnioskodawcy realizujący projekty edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie w ramach ogłaszanych Konkursów. Harmonogram planowanych terminów ogłaszanych Konkursów znajduje się w zakładce Dla Beneficjentów/Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym.

  szczegóły

 • 21.02.2018

  Spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r.

  W dniu 21.02.2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r. Fundusz reprezentowany był przez:

  - Prezesa Zarządu - Wojciecha Miedzianowskiego,
  - Zastępcę Prezesa Zarządu - Annę Górczyńską,
  - Kierownika Zespołu ds. Nieinwestycyjnych – Ewę Czarnecką,
  - Pracowników Zespołu ds. Nieinwestycyjnych: Karolinę Rzetelską i Katarzynę Nowak.

  szczegóły

 • 20.02.2018

  Wnioski na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na rok 2019

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pragnie przypomnieć państwowym jednostkom budżetowym, iż wnioski na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na rok 2019 należy składać do końca lutego br. Formularze wniosków znajdują się w zakładce „Dla Beneficjentów” – „Formularze wniosków”.

  szczegóły

 • 20.02.2018

  Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż zatwierdzono harmonogram naboru wniosków konkursowych z dziedziny Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu oraz naboru wniosków PJB, dotyczących projektów nieinwestycyjnych.

  szczegóły

 • 15.02.2018

  "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza drugi Konkurs na dotacje z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja.

  szczegóły

1 ... 5 6 7 8 9 ... 244