WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 20.08.2018

  NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach Programu GEPARD  - Bezemisyjny transport publiczny.

  szczegóły

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży biorące udział w półkoloniach na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej na terenie naszej siedziby przy ul. Dubois 118. Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Promocji nr telefonu: 42 663 41 13 lub pisząc maila na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl .

 • 08.08.2018

  Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2019 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania ze środków Funduszu  z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku.

  szczegóły

 • 02.08.2018

  Pierwsi Laureaci Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Priorytetowego ,,Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja - wyłonieni

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wyłoniono pierwszych Laureatów Konkursu o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszonego w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

  szczegóły

 • 02.08.2018

  Szkolenie dla energetyków gminnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystępuje do organizacji Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem a przede wszystkim zapoznają się z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, którego wdrażanie przyczyni się do rozwiązania problemu smogu w Polsce. Ponadto będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

  szczegóły

1 ... 4 5 6 7 8 ... 253