WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 17.05.2016

  Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015, dotyczących działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

  Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Środowiska w dn. 4 maja 2016 r. i ogłoszone na stronie internetowej:

  szczegóły

 • 10.05.2016

  Pierwsze zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w nowej siedzibie WFOŚiGW w Łodzi

  W dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2016 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118 odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w nowo utworzonej sali edukacyjnej oraz na ścieżce dydaktycznej zlokalizowanej wokół siedziby Funduszu. Pierwszymi uczestnikami zajęć w naszej nowej siedzibie byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi, którzy wzięli udział w przygotowanych zajęciach terenowych na ścieżce edukacyjnej, konkursie plastycznym oraz obejrzeli filmy przybliżające działalność Funduszu. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe artykuły promocyjne, a zwycięzcy konkursu plastycznego dodatkowe nagrody.

  szczegóły

 • 04.05.2016

  Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

  28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.

  szczegóły

 • 29.04.2016

  Konkurs Ekologiczny magister i doktor

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę Funduszu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. szczegóły

 • 27.04.2016

  "Dzień Ziemi czyli dzieci i młodzież na straży ekologii" - IV edycja rajdu ekologicznego

  Dnia 26 kwietnia 2016 r. w Lesie Łagiewnickim odbyła się IV edycja Rajdu Ekologicznego pod hasłem „Dzień Ziemi czyli dzieci i młodzież na straży ekologii” zorganizowanego przez Straż Miejską w Łodzi. Rajd ekologiczny połączony był z grą terenową, podczas którego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Pogonowskiego oraz młodzież z Gimnazjum nr 35 przy ul. Czernika i Gimnazjum nr 41 przy ul. Bohdanowicza sprawdzili swoją wiedzę z zakresu ekologii i przyrody.

  szczegóły

1 ... 31 32 33 34 35 ... 247