WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 25.04.2016

  Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dofinansowania zadań dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi postanowił, że nie będzie dofinansowywał zadań dotyczących sporządzenia inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

  szczegóły

 • 21.04.2016

  Światowy Dzień Ziemi 2016 - pod hasłem "Palący Temat - Niska Emisja!"

  Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych w społeczeństwie. Związane z nią imprezy i wydarzenia organizowane są corocznie wiosną w wielu krajach. Wiosenna równonoc na Półkuli Północnej to w kulturze wielu społeczeństw moment szczególny w powtarzającym się corocznie cyklu funkcjonowania przyrody. Jest symbolem odrodzenia, pojawiania się na świecie nowego życia i równowagi. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Potrzeba poszukiwania równowagi w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska została poparta przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi, obchodzony jest w dniu 22 kwietnia, na świecie od ponad 40 lat, a w Polsce od 1990 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.

  szczegóły

 • 21.04.2016

  Projekt "Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2017"

  Informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi opracował projekt „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2017”. Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym projektem i zgłaszanie uwag odnośnie kluczowych przedsięwzięć, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia celów środowiskowych województwa łódzkiego. Uwagi prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres fundusz@wfosigw.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016 r.

  szczegóły

 • 07.04.2016

  Nowy Program Priorytetowy dla osób fizycznych

  Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła nowy Program Priorytetowy skierowany do osób fizycznych pn.: "Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego". Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu i ubiegania się o dofinansowanie. Formularze wniosków zamieszczone są w zakładce "Oferta dla osób fizycznych" oraz pod poniższym linkiem.
  szczegóły

 • 04.04.2016

  "Dziennikarze Dla Klimatu" - rusza czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu!

  Jakie mogą być konsekwencje zmian klimatycznych dla ludzi i środowiska? Jak skutecznie przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia? Jak chronić klimat wykorzystując Odnawialne Źródła Energii? To tylko kilka z tematów publikacji w mediach, do nadsyłania których zachęcają organizatorzy kolejnej edycji tego prestiżowego konkursu.
  szczegóły

1 ... 27 28 29 30 31 ... 241