WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 19.08.2016

  Projekt Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020

  Realizując przyjętą w WFOŚiGW w Łodzi politykę transparentności podejmowanych działań  oraz zasadę konsultacji  społecznych  udostępniamy Państwu projekt Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020. Zapraszamy Państwa i informujemy o możliwości zgłoszenia uwag i propozycji do przygotowanego projektu Strategii.


  szczegóły

 • 19.07.2016

  III Forum Ekologiczne

  Zapraszamy do udziału w III Forum Ekologicznym, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Kołobrzegu.

  szczegóły

 • 15.07.2016

  Zamknięcie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 15.07.2016 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji zarówno w ramach Programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej puli środków na ten cel. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i odesłane Wnioskodawcom.

  szczegóły

 • 06.07.2016

  Webinarium dot. naboru wniosków w ramach I Osi Priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w dniu 12.07.2016 o godz. 11.00 odbędzie się webinarium dot. naboru wniosków w ramach następujących działań I Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  szczegóły

 • 04.07.2016

  Wyniki Konkursu "Nasza Eko - pracownia"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. " Nasza Eko-pracownia". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

  szczegóły

1 ... 27 28 29 30 31 ... 247