WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 05.09.2016

  WFOŚiGW w Łodzi na MIXERZE REGIONALNY - ŁÓDZKIE 2016

  W dniu 4 września 2016 r. WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w Mixerze Regionalnym Łódzkie 2016, który w tym roku był zorganizowany na ul. Piotrkowskiej. Na wszystkich odwiedzających nasze stoisko czekało wiele ciekawych propozycji programowych.


  szczegóły

 • 01.09.2016

  Wydłużony termin rozstrzygnięcia Konkursu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż termin rozstrzygnięcia drugiego Konkursu o udzielenie dotacji realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja został wydłużony. Decyzje o dofinansowaniu będą podejmowane w terminie do dnia 31.10.2016 r.

  szczegóły

 • 31.08.2016

  Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2017 roku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2017 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania ze środków Funduszu  z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2017 roku. Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem określonym w załączonej poniżej  tabeli.

  Wypełnioną tabelę, o której mowa powyżej prosimy przesyłać do Biura Funduszu wyłącznie w formie elektronicznie, na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl  w terminie do dnia 16 września 2016 r.

  szczegóły

 • 26.08.2016

  Konwent Prezesów WFOŚiGW

  W dniu 25 sierpnia 2016 r. WFOŚiGW w Łodzi odbył się Konwent Prezesów Funduszy z całego kraju. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dotyczące gospodarki odpadami w oparciu o działalność  spółki „EKO-REGION” oraz zasygnalizowano problemy dotyczące planu gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie województwa łódzkiego, a następnie Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Bohdan Cezary Dierżek przedstawił przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania odpadami finansowane przez łódzki Fundusz. W trakcie Konwentu Prezesi rozmawiali o sprawach istotnych w działalności WFOŚiGW. Ponadto w trakcie spotkania zostały podpisane aneksy do umowy z NFOŚiGW dotyczącej Projektów Doradztwa Energetycznego. W Konwencie uczestniczył przedstawiciel NFOŚiGW Pan Grzegorz Witkowski p.o. Kierownika Zespołu ds. Współpracy Regionalnej.  

  szczegóły

 • 25.08.2016

  II FORUM EKSPERCKIE "Edukacja ekologiczna - nowe możliwości"

  Serdecznie zapraszamy 16 września 2016 r. (piątek) na konferencję dotyczącą edukacji ekologicznej. Spotkanie odbędzie się  w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter) w godz. 13.00 -14.30. Forum kierowane jest przede wszystkim do  dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół zainteresowanych szeroko rozumianą ekologią.


  szczegóły

1 ... 26 27 28 29 30 ... 247