WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 31.05.2016

  WFOŚiGW w Łodzi uzyskał Certyfikat EMAS

  Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie przeszedł proces sprawdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących środowiska i w dniu 23.05.2016 r. został wpisany, do prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, rejestru EMAS. W dniu 24.05.2016 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w trakcie II Konferencji Zielona Administracja za sprawą EMAS, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Paweł Sałek oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Pan Krzysztof Lissowski wręczył Certyfikat EMAS reprezentującym WFOŚiGW w Łodzi Pani Krystynie Czechowskiej – Dyrektorowi Biura Funduszu oraz Pani Marzenie Ciechulskiej – Kierownikowi Zespołu Systemu Zarządzania.


  szczegóły

 • 31.05.2016

  I Forum Eksperckie - Edukacja ekologiczna w WFOŚiGW w Łodzi

  Drzwi otwarte nowej energooszczędnej siedziby WFOŚiGW w Łodzi w dniu 10 czerwiec 2016 rok. Pragniemy serdecznie zaprosić na I Forum Eksperckie dotyczące innowacyjnych rozwiązań WFOŚiGW w Łodzi. Pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań dedykowane jest przedstawicielom oświaty w JST, dyrektorom i  nauczycielom. Ma ono na celu promować nowe rozwiązania Funduszu w dziedzinie edukacji ekologicznej.

  szczegóły

 • 27.05.2016

  Informacja dotycząca rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania na udzielenie zamówień publicznych dla podmiotów realizujących programy polityki spójności

  Szanowni Państwo,

  W związku z opóźnieniem w implementacji części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65 ze zm.; dyr. klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, ze zm.; dyrektywa sektorowa) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania na udzielenie zamówień publicznych dla podmiotów realizujących programy polityki spójności:

  szczegóły

 • 27.05.2016

  Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 25.05.2016 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.
  szczegóły

 • 20.05.2016

  VI edycja Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

  Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
  Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2015/2016. szczegóły

1 ... 24 25 26 27 28 ... 241