WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 01.03.2017

  Plan przedziwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty

  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty” dostępnym na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy lub https://suszarzgwpoznan.mggp.com.pl/ od dnia 8 marca 2017 r. 

  szczegóły

 • 01.03.2017

  Kampania Edukacyjno - Promocyjna - Ratujmy Pszczoły

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznawia nabór wniosków w ramach Konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły”

  szczegóły

 • 22.02.2017

  Konkurs "Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż Wojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

  szczegóły

 • 21.02.2017

  Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”. Wnioski będzie można składać w terminie od 27.02.2017r. do 17.03.2017r.
  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

  szczegóły

 • 06.02.2017

  Spotkanie w siedzibie Funduszu z przedstawicielami sektora spółdzielczości mieszkaniowej

  W dniu 6 lutego 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora spółdzielczości mieszkaniowej, które było okazją do zaprezentowania możlimości finansowania inwestycji modernizujących zasoby mieszkaniowe pod względem poprawy wykorzystania energii ze środków Funduszu.

  szczegóły

1 ... 23 24 25 26 27 ... 252