WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 31.03.2016

  Konkurs na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków do drugiego Konkursu o udzielenie dotacji realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja. Pula środków: 6.350.000,00 zł. (słownie złotych: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

  szczegóły

 • 30.03.2016

  Zmiana Programu Priorytetowego RIPOK

  Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła zmiany do dotychczasowego „Programu Priorytetowego dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych w celu uzyskania przez nie statusu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK”. Zmianie uległ m.in. rodzaj przedsięwzięć możliwych do objęcia dofinansowaniem w ramach Programu. W związku z tym uzyskał on również nową nazwę, która brzmi obecnie: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim".

  szczegóły

 • 22.03.2016

  Światowy Dzień Wody - świętuj razem z nami!

  Dziś - 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody (eng. World Water Day), który został uchwalony 22 grudnia 1992 roku rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

  szczegóły

 • 18.03.2016

  Jutro - 19 marca - Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour). O godzinie 20.30 nie zapomnijcie zgasić światła!

  Już po raz 10 wybije Godzina dla Ziemi WWF (WWF - ang. dawniej World Wildlife Fund, czyli "Światowy Fundusz na rzecz Przyrody"). W ramach tej akcji na symboliczną godzinę na całym świecie zgasną iluminacje ozdabiające sławne budynki oraz zostanie wyłączone światło w domach osób, które zadeklarowały chęć udziału w tej proekologicznej akcji.
  szczegóły

 • 17.03.2016

  Terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015

  W nawiązaniu do prośby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego NFOŚiGW umieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych.

  szczegóły

1 ... 23 24 25 26 27 ... 236