WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 05.09.2008

  Kanalizacja dla Zgierza

  Podpisanie umowy pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a ?Wodociągi i Kanalizacja ? Zgierz? Sp. z o.o., na realizacje projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności ?Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków?. szczegóły

 • 02.09.2008

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ

  Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.
  Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września br., w Warszawie, w hotelu Radisson Sas.
  szczegóły

 • 29.08.2008

  INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERPRETACJI PKT. 9 REGULAMINU KONKURSU.

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji pkt. 9 Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008 oraz 1/PO IiŚ/2.2/08/2008 (dotyczącego określenia właściwej IP II), pragnę wyjaśnić, iż projekty objęte porozumieniem pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w sprawie przekazania i przejęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych I i II PO Infrastruktura i Środowisko, powinny być złożone zgodnie z podziałem wg kosztów całkowitych ? tzn. projekty o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro do NFOŚiGW, natomiast projekty o koszcie całkowitym do 25 mln euro ? do właściwego wojewódzkiego WFOŚiGW.
  szczegóły

 • 29.08.2008

  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA LIKWDACJĘ SKUTKÓW DZIAŁAŃ ŻYWIOŁÓW

  Uwaga!

  Na stronie BIP zamieszczono nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków działań żywiołów.

  Wniosek jest dostępny pod adresem:
  Wniosek_likwidacja_zywioly.doc 
  szczegóły

 • 29.08.2008

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wnioski o dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane przez Fundusz w roku 2011 w trybie ciągłym oraz w trybie konkursowym. szczegóły

1 ... 234 235 236 237 238 ... 252