WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 30.06.2008

  Lista kandydatów

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
  szczegóły

 • 24.06.2008

  Informacja o proteście

  Na podstawie Art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wpłynął protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( http://www.wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/072222.pdf), jednocześnie wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

  szczegóły

 • 23.06.2008

  Wyjaśnienia do SIWZ

  Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegóły

 • 23.06.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi.

  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00,

  Stanowisko:
  Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony
  Miejsce wykonywania pracy: Łódź
  Data ogłoszenia naboru: 23.06. 2008 r.
  Termin składania dokumentów: 07.07. 2008 r.
  szczegóły

 • 17.06.2008

  Przetarg nieograniczony

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=zamowienia&id=52 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WFOŚiGW w Łodzi

  szczegóły

1 ... 234 235 236 237 238 ... 246