WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

  • 23.06.2008

    Nabór

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi.

    Dane jednostki:
    Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
    Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
    Telefon: (0 42) 663 41 00,

    Stanowisko:
    Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
    Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony
    Miejsce wykonywania pracy: Łódź
    Data ogłoszenia naboru: 23.06. 2008 r.
    Termin składania dokumentów: 07.07. 2008 r.
    szczegóły

  • 17.06.2008

    Przetarg nieograniczony

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=zamowienia&id=52 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WFOŚiGW w Łodzi

    szczegóły

  • 12.06.2008

    NOWE PROGRAMY PRIORYTETOWE - WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła dwa nowe Programy Priorytetowe. szczegóły

  • 09.06.2008

    OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

    z dnia 14 maja 2008 r.

    w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

    (M.P. z dnia 3 czerwca 2008 r.)


    Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ogłasza się, że:

    1) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł;
    2) średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 4,44 zł.
    szczegóły

  • 09.06.2008

    Nabór

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=ogloszenia&id=180 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone informacje o naborze na stanowisko Inspektor w WFOŚiGW w Łodz szczegóły

1 ... 230 231 232 233 234 ... 242