WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 30.10.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/D/PN/54/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych (ze wzgl. na markę i model) samochodów osobowych (kody CPV 34110000-1 - samochody osobowe) na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 17.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy.
  szczegóły

 • 30.10.2008

  Ogłoszenie przetargu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 30 października 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie?przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor) z?oprogramowaniem systemowym oraz serwera sieciowego z oprogramowaniem 1 szt. i?urządzenia do tworzenia kopii zapasowej z oprogramowaniem 1 szt. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź.
  szczegóły

 • 28.10.2008

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej szczegóły

 • 28.10.2008

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów szczegóły

 • 23.10.2008

  Ogłoszenie na składanie ofert - badanie rocznego sprawozdania finansowego

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2008 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki (5 egzemplarzy). szczegóły

1 ... 230 231 232 233 234 ... 252