WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 30.03.2017

  Spotkanie z placówkami oświatowymi dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  Dnia 29 marca 2017 r przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowali ofertę wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej skierowaną do placówek oświatowych województwa łódzkiego. Spotkanie, które odbyło się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgromadziło wielu przedstawicieli przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych z terenu Łodzi.

  szczegóły

 • 30.03.2017

  Zamknięcie naboru wniosków o dotację na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest zarówno w ramach Programu Priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

  szczegóły

 • 23.03.2017

  Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków - III edycja

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn.

  „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja
  szczegóły

 • 17.03.2017

  V FORUM EKSPERCKIE Gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Drzwi otwarte nowej energooszczędnej siedziby - 31 marzec 2017 rok.

  Pragniemy serdecznie zaprosić na V Forum Eksperckie dotyczące innowacyjnych rozwiązań WFOŚiGW w Łodzi. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom JST zajmujących się racjonalizacją gospodarowania odpadami komunalnymi, RIPOK-om, firmom branżowym i wszystkim zainteresowanym tematem. Ma ono na celu promować nowe rozwiązania  w dziedzinie ochrony przyrody. Podczas tego spotkania celem nadrzędnym będzie zacieśnienie współpracy środowiska i wymiana doświadczeń. Celem szczegółowym forum będzie zaprezentowanie nowej siedziby i oferty Funduszu. WFOŚiGW ma misję by stać się platformą innowacyjnych rozwiązań na polu ochrony przyrody i miejscem przyjaznym i wspierającym środowisko  w krzewieniu ekologii w „mojej małej ojczyźnie”.

  szczegóły

 • 17.03.2017

  Sesja popularno-naukowa "Szlachetne zdrowie..." w XXXII LO w Łodzi

  16 marca 2017 w XXXII LO w Łodzi odbyła się sesja popularno-naukowa "Szlachetne zdrowie..." poświęcona profilaktyce chorób cywilizacyjnych, kierowana do młodzieży gimnazjalnej i  licealnej.

  szczegóły

1 ... 21 22 23 24 25 ... 252