WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 04.05.2016

  Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

  28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.

  szczegóły

 • 29.04.2016

  Konkurs Ekologiczny magister i doktor

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę Funduszu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. szczegóły

 • 27.04.2016

  "Dzień Ziemi czyli dzieci i młodzież na straży ekologii" - IV edycja rajdu ekologicznego

  Dnia 26 kwietnia 2016 r. w Lesie Łagiewnickim odbyła się IV edycja Rajdu Ekologicznego pod hasłem „Dzień Ziemi czyli dzieci i młodzież na straży ekologii” zorganizowanego przez Straż Miejską w Łodzi. Rajd ekologiczny połączony był z grą terenową, podczas którego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Pogonowskiego oraz młodzież z Gimnazjum nr 35 przy ul. Czernika i Gimnazjum nr 41 przy ul. Bohdanowicza sprawdzili swoją wiedzę z zakresu ekologii i przyrody.

  szczegóły

 • 25.04.2016

  Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”.


  szczegóły

 • 25.04.2016

  Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dofinansowania zadań dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi postanowił, że nie będzie dofinansowywał zadań dotyczących sporządzenia inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

  szczegóły

1 ... 21 22 23 24 25 ... 236