WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 19.12.2008

  Wyniki naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Marzena Świątek, zamieszkała w Łodzi.
  szczegóły

 • 18.12.2008

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ


  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –“Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. szczegóły

 • 16.12.2008

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi
  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej szczegóły

 • 12.12.2008

  Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie procedury oceny oddziaływania na środowisko - OOŚ


  Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poinformowało, że zgodnie z pismem Komisji Europejskiej, warunkowa akceptacja projektów, dla których nie została zakończona procedura oceny oddziaływania na środowisko, będzie możliwa nie tylko dla projektów realizowanych w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj, ale także w przypadku innego typu kontraktów.

  szczegóły

 • 12.12.2008

  Generator wniosków ? aktualizacja dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


  Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poinformowało, że uruchomiło funkcjonalność Generatora Wniosków (http://generator-poiis.pl) , umożliwiającą wypełnienie wniosku o dofinansowanie według nowego tłumaczenia (załącznik XXI do rozporządzenia nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.)
  szczegóły

1 ... 227 228 229 230 231 ... 252