WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 12.06.2008

  NOWE PROGRAMY PRIORYTETOWE - WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła dwa nowe Programy Priorytetowe. szczegóły

 • 09.06.2008

  OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

  z dnia 14 maja 2008 r.

  w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

  (M.P. z dnia 3 czerwca 2008 r.)


  Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ogłasza się, że:

  1) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł;
  2) średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 4,44 zł.
  szczegóły

 • 09.06.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=ogloszenia&id=180 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone informacje o naborze na stanowisko Inspektor w WFOŚiGW w Łodz szczegóły

 • 06.06.2008

  Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko  3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
  szczegóły

 • 05.06.2008

  Pierwszy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończony


  26 maja br. zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PO IiŚ, który obejmował projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Był to jednocześnie pierwszy konkurs ogłoszony w ramach programów krajowych dla projektów inwestycyjnych. Z województwa łódzkiego wpłynęły dwa wnioski dotyczące projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o łącznej kwocie 93 597 405 zł.

  szczegóły

1 ... 225 226 227 228 229 ... 236