WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 19.01.2009

  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z?dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi.
  Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: szczegóły

 • 15.01.2009

  Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  szczegóły

 • 13.01.2009

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00
  Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
  szczegóły

 • 07.01.2009

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi
  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00,
  Stanowisko: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  szczegóły

 • 30.12.2008

  Sprzedaż majątku - oferty

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wybrał następujące oferty nadesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży majątku: 1. sprzedaż samochodu marki Peugeot 406 ST 2.0 Oferta: Usługi Transportowe Danuta Sakowicz, ul. Brzozowa 10, 07-200 Wyszków. 2. sprzedaż centralki telefonicznej Slican NCT-8/64 Oferta: "TRAKOM F.W." Krzysztof Janicki, ul. Agrestowa 9, 91-365 Łódź. szczegóły

1 ... 225 226 227 228 229 ... 252